SPONSORER

Sveriges lantbruksuniversitet

Havs och Vattenmyndigheten

University of Eastern Finland

Naturvårdsverket

Länsstyrelserna i samverkan

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen Värmland

Länsstyrelsen Gotlands län

Åtgärdsprogram för hotade arter

Sveriges Fiskevatten-ägareförbund

Rädda flodkräftan

Hushållnings-sällskapet

Stockholm Vatten

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världsnaturfonden WWF