PRESSMEDDELANDE

Så blir kräftfångsterna i år

SLU – 20170731

SLU tar krafttag för kräftor

SLU – 20170720

Vilseledande råd om flodkräftor

SLU – 20170516

Illegal utsättning största hotet mot kräftfiske

SLU – 20160805